Ogłosznie - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni