Zarząd spółdzielni

Skład Zarządu spółdzielni:

  • Prezes Zarządu - Edward Szejbak
  • Z-ca Prezesa - Zbigniew Wnorowski

 

Protokoły z posiedzeń Zarządu: