Rada nadzorcza

 

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

Marcin Zarzecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartłomiej Kapitan - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Barbara Zalewska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Bajda - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Piekut - Przewodniczący Komisji GZM

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Krystyna Grodzka - Członek Komisji Rewizyjnej

Perkowska Zuzanna - Członek Komisji Rewizyjnej

 

CZŁONKOWIE KOMISJI GZM

Jerzy Laskowski - Członek Komisji GZM

Józef Łapiński - Członek Komisji GZM

Dariusz Szulc - Członek Komisji GZM

 

Protokoły z obrad Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej