Rada nadzorcza

 

Skład Rady Nadzorczej:

  • Przewodniczący Rady: Łapiński Kazimierz
  • Z-ca Przewodniczącego: Stasiewicz Wanda
  • Sekretarz Rady: Murawska Regina

 

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Żur Ewa
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Zalewska Barbara
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Zusman Elżbieta
  • Członek Komisji Rewizyjnej: Kućmierowska Magdalena

 

Komisja G.Z.M.

  • Przewodniczący Komisji G.Z.M.: Zarzecki Marcin
  • Członek Komisji G.Z.M.: Manoś Wiesława
  • Członek Komisji G.Z.M.: Niemczynowicz Marcin

 

Protokoły z obrad Rady Nadzorczej

Uchwały Rady Nadzorczej