Informacja o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie posiada SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ“, są przetwarzane zgodnie z prawem. Przetwarzanie może odbywać się w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umów, bądź też w wyniku działań uzasadnionych prawnym interesem Spółdzielni.

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ“ w Łapach
ul. Nowy Rynek 15, 18-100 ŁAPY

 

Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że wynika to z przepisów prawa. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.