Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" w Łapach zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 w sali widowsiskowej Domu Kultury w Łapach