Przetarg - wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu pojedynczych ścian 3 budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Robót budowlanych polegających na dociepleniu pojedynczych ścian 3 budynków mieszkalnych przy ul. Osiedlowej 5 i 7oraz Piaskowej 2B, jako oddzielnych inwestycji, znajdujących się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15. tel. 85 715-34-41.

 

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 500 zł. płatne na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

 

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 01.02.2024r. o wartości 20 000,00zł. na każdą z inwestycji zawartą w składanej ofercie na konto j.w.

 

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 01.02.2024r. do godz. 9:00

Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2024r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.