Konkurs na stanowisko: Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępca Prezesa Zarządu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23.07.2012r.

Dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane.