Przetarg - docieplenie 8 budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Robót budowlanych polegających na dociepleniu 8 budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15. tel. 85 715-34-41.

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 200 zł. płatne na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 10.03.2016r. do godz. 9.30

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.