Przetarg - docieplenie 4 budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu 4 budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. 85 715-34-41.

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 100 zł. płatne na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 14.04.2016r. do godz. 9.30

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2016r. o godz. 10.00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.