Przetarg - wymiana nawierzchni parkingu oraz chodników przy budynkach Sikorskiego 70 i Żwirki i Wigury 38

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu oraz chodników przy budynkach Sikorskiego 70 i Żwirki i Wigury 38, znajdujących się na terenie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. (85) 715-34-41.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł.

Opłaty należy wnieść na konto nr: Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 07.07. 2016r. do godz. 10:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07. 2016r. o godz. 10:30 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.