Przetarg - wykonanie modernizacji instalacji zimnej wody w 2 budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji zimnej wody w 2 budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach przy ul. Bohaterów Westerplatte.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł. Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 50 zł.

Opłaty należy wnieść na konto nr: Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz”(sekretariat) do dnia 18.07.2016r. do godz. 9:00. Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2016r. o godz. 9:30 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.