Przetarg - Podwyższenie balustrad balkonów i loggi w budynku przy ul. 11-go Listopada 5

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na:

 

„Wykonanie robót budowlanych polegających na podwyższeniu balustrad balkonów i loggi zgodnie z projektem w budynku przy ul. 11-go Listopada 5.”

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. 85 715-34-41.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium wartości 3 000zł.

Opłata za odebranie Specyfikacji wynosi 100 zł.

Opłaty należy wnieść na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 16.02.2017r. do godz. 09.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.