Przetarg - Modernizacja instalacji zimnej wody w budynku przy ul. Osiedlowej 3

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na:

 

„Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji zimnej wody w budynku przy ul. Osiedlowej 3.”

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. 85 715-34-41.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium wartości 2 000zł.

Opłatę należy wnieść na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 16.02.2017r. do godz. 10.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie SM „Kolejarz”        w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.