Przetarg - przebudowa parkingu, chodnika i drogi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

  • wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji w zakresie wykonania projektu na podst. przedstawionego szkicu i wykonania przebudowy parkingu i chodnika przy budynku Kopernika 5,
  • wykonanie wymiany nawierzchni drogi oraz utwardzenie powierzchni terenu przy budynku Kopernika 3,
  • wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej realizacji inwestycji budowlanej w zakresie zaprojektowania, uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania przebudowy przy budynku M. Konopnickiej 4

znajdujących się na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach,  ul. Nowy Rynek 15,  tel. 85 715-34-41.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium wartości 15 000zł.

Opłata za odebranie Specyfikacji wynosi 50 zł.

Opłaty należy wnieść na konto:

 Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 05.04.2018r. do godz. 10.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.04.2018r. o godz. 11.00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.