Przetarg nieograniczony na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 1. nr 28 przy ul. 11 Listopada 8 w Łapach. Lokal położony jest na II piętrze, składa się
  z 2 izb o powierzchni użytkowej 30,80 /bez remontu/ wraz z pomieszczeniem przynależnym /piwnicą/ o pow. 3,70 m2.                                          
  Wartość rynkowa        -           80 510,00zł.                                                         
  Wadium                      -           8 050,00zł.                                         
  Cena wywoławcza     -             2 620,00zł/m2.
 2. nr 14 przy ul. Sikorskiego 78 w Łapach. Lokal położony jest na I piętrze, składa się z 2 izb o powierzchni użytkowej 36,99 /bez remontu/ wraz z pomieszczeniem przynależnym /piwnicą/ o pow. 10,40 m2.                                               
  Wartość rynkowa        -           93 000,00zł.                                       
  Wadium                      -           9 300,00zł.                                             
  Cena wywoławcza     -             2 520,00zł/m2.

PRZETARG NIEOGRANICZONY  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni, Bank Millenium 76 11602202 0000 0000 5918 0591 w dniu przetargu do godz. 10:00.                                                                                                

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach.                                                             

Mieszkanie można oglądać w godzinach od 11:00 do 14:00 po uzgodnieniu telefonicznym, tel.: 85-715-29-93.                                              

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi osoba wyłoniona z przetargu.

Spółdzielnia dokona zwrotu wadium z chwilą:                                           
1. zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
2. wycofania chęci uczestnictwa w przetargu, jeżeli nastąpiło to przed licytacją,
3. odwołania przetargu.                                                    

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.                     

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem.                          

Bliższych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy, tel. 85-715-34-41.