Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15 ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 1. nr 28 przy ul. 11 Listopada 8 w Łapach. Lokal położony jest na II piętrze, składa się z 2 izb o powierzchni użytkowej 30,80 /bez remontu/ wraz z pomieszczeniem przynależnym /piwnicą/ o pow. 3,70 m2.
  Wartość rynkowa - 80 510,00zł.
  Wadium - 8 050,00zł.
  Cena wywoławcza - 1 960,00zł/m2

 2. nr 14 przy ul. Sikorskiego 78 w Łapach. Lokal położony jest na I piętrze, składa się z 2 izb o powierzchni użytkowej 36,99 /bez remontu/ wraz z pomieszczeniem przynależnym /piwnicą/ o pow. 10,40 m2.
  Wartość rynkowa - 93 000,00zł.
  Wadium - 9 300,00zł.
  Cena wywoławcza - 1 890,00zł/m2

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni, Bank Millenium 76 11602202 0000 0000 5918 0591 w dniu przetargu do godz. 10:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach.

Mieszkanie można oglądać w godzinach od 11:00 do 14:00 po uzgodnieniu telefonicznym, tel.: 85-715-29-93.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi osoba wyłoniona z przetargu. Spółdzielnia dokona zwrotu wadium z chwilą:

 1. zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
 2. wycofania chęci uczestnictwa w przetargu, jeżeli nastąpiło to przed licytacją,
 3. odwołania przetargu.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem.

Bliższych informacji udziela dział członkowsko mieszkaniowy, tel. 85-715-34-41.