Przetarg - remont klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piaskowa 2 i 11-go Listopada 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piaskowa 2 i 11-go Listopada 7”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach,  ul. Nowy Rynek 15,  tel. 85 715-34-41.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium wartości 5 000zł.

Opłata za odebranie Specyfikacji wynosi 100 zł.

Opłaty należy wnieść na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 10.01.2019r. do godz. 10.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.