Przetarg - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Sikorskiego 78 w Łapach

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż i ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Sikorskiego 78 w Łapach.

Lokal położony jest na I piętrze, składa się z 2 izb o powierzchni użytkowej 36,99 /bez remontu/ wraz z pomieszczeniem przynależnym /piwnicą/ o pow. 10,40 m2.

Cena wywoławcza - 2 520,00zł/m2.

Wadium - 9 300,00zł.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni, Bank Millenium 76 11602202 0000 0000 5918 0591 w dniu przetargu do godz. 10:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2019r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach.

Mieszkanie można oglądać w godzinach od 11:00 do 14:00 po uzgodnieniu telefonicznym, tel.: 85-715-29-93.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi osoba wyłoniona z przetargu.
Spółdzielnia dokona zwrotu wadium z chwilą:
1. zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,
2. wycofania chęci uczestnictwa w przetargu, jeżeli nastąpiło to przed licytacją,
3. odwołania przetargu.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem.
Bliższych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy, tel. 85-715-34-41.