Przetarg - wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku znajdującego się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach,  ul. Nowy Rynek 15.

 

tel. 85 715-34-41.

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 200 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

 

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 14.11.2019r. do godz. 10.30

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.