Przetarg - Wykonanie nawierzchni utwardzonej, drogi dojazdowej oraz remontu chodników wraz z projektem, przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 i 16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Wykonanie nawierzchni utwardzonej, drogi dojazdowej oraz remontu chodników wraz z projektem, przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 i 16 znajdujących się na terenie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

tel. 85 715-34-41.

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 200 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 05.12.2019r. do godz. 10.30

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2019r. o gosz. 11.00

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.