II przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie drogi dojazdowej przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 i 16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie drogi dojazdowej, remontu chodników, utwardzenia nawierzchni wraz z projektem, przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 i 16 znajdujących się na terenie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15. tel. 85 715-34-41.

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 200 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

konto: Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 02.01.2020r. do godz. 10.30

Przetarg odbędzie się w dniu 02.01.2020r. o godz. 11.00

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.