Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Łapach, ul. Żwirki i Wigury

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury, oznaczonej numerem geodezyjnym 904/3, o powierzchni 0,2614 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr BI1B/00036413/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 272 000,00zł netto + należny podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które wynosi 15 000,00zł(piętnaście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni, Bank Millennium:

76 11602202 0000 0000 5918 0591 w dniu przetargu do godz. 10:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia na piśmie oświadczeń:

- o gotowości do zawarcia umowy,

- o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.