Przetarg - wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu 5 budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu 5 budynków mieszkalnych jako oddzielnych inwestycji, znajdujących się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach,  ul. Nowy Rynek 15. tel. 85 715-34-41.

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 500 zł. płatne na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 26.02.2020r. o wartości 10 000 zł. na każdą z inwestycji zawartą w składanej ofercie na konto j.w.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 27.02.2020r. do godz. 9.00

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2020r. o godz. 10.00. w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.