Przetarg - wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu elewacji budynku po kotłowni

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie: „Robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu elewacji budynku po kotłowni, znajdującego się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach,  ul. Nowy Rynek 15. tel. 85 715-34-41.

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 100 zł. płatne na konto:

 Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium  do dnia 26.02.2020r. o wartości 5 000 zł.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 05.03.2020r. do godz. 9.00

Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2020r. o godz. 10.00. w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.