Przetarg - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników, parkingu i drogi dojazdowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników, parkingu i drogi dojazdowej przy budynkach Osiedlowa 3 i 7, z uwzględnieniem placu pod wiaty śmietnikowe i trzepak przy ul. Osiedlowa 5 i Piaskowa 2A znajdujących się na terenie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. (85) 715-34-41.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł. do dnia 14.05.2020r.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 300 zł.

Opłaty należy wnieść na konto nr: Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia14.05.2020r. do godz. 10:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2020 o godz. 10:30 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.