Przetarg - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piaskowa 2C i 11 Listopada 3 znajdujących się na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. 85 715-34-41.

 

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 100 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł. do dnia 27.01.2021r.

 

Konto: Bank Millennium nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

 

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 28.01.2021r. do godz. 9.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.01.2021r. o godz. 9.30 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.