Przetarg - wykonanie docieplenia pojedynczych ścian 2 budynków mieszkalnych przy ul. Osiedlowej 5 i 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Robót budowlanych polegających na dociepleniu pojedynczych ścian 2 budynków mieszkalnych przy ul. Osiedlowej 5 i 7, jako oddzielnych inwestycji, znajdujących się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz uzyskanie bliższych informacji można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” 18-100 Łapy ul. Nowy Rynek 15, tel. 85 715-34-41.

Za odebranie specyfikacji opłata wynosi 200zł płatne na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591.

 

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 01.12.2021r. w wysokości 10 000,00zł na każdą z wymienionych inwestycji, na konto jw.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 02.12.2021r. do godz. 9:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.12.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach ul. Nowy Rynek 15.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.