Przetarg - wymiana nawierzchni drogi dojazdowej parkingu oraz chodnika przy budynku Piaskowa 2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni drogi dojazdowej parkingu oraz chodnika przy budynku Piaskowa 2, znajdujących się na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. (85) 715-34-41.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

 

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 200 zł.

 

Opłaty należy wnieść na konto nr: Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

 

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 25.01.2023r. do godz. 9:30

Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.