Przetarg - roboty budowalne polegające na montażu urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na roboty budowalne polegające na montażu urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „KOLEJARZ” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. (85) 715-34-41.

Oferty należy składać w siedzibie SM „KOLEJARZ” (sekretariat) do dnia 13.02.2023r.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „KOLEJARZ” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.