II Przetarg - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych w 2 budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie klatek schodowych w 2 budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15. tel. 85 715-34-41.

Specyfikację można odebrać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat).

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 09.02.2023 r. do godz. 9.30

Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.