Przetarg - docieplenie budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach przy ul.

  • Polna 21
  • Piwna 5
  • Krzywa 5
  • Spółdzielcza 7
  • Sikorskiego 28A
  • Sikorskiego 30A

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 200 zł.

tel. 85 715-34-41.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 14.06.2012 r. do godz. 10:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.