Przetarg - wymiana rynien i rur spustowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi w budynkach mieszkalnych z OWT należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

  • Kopernika 3
  • Górna 1

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł.

tel. 85 715-34-41.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 12.07.2012 r. do godz. 9:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.