Przetarg - wykonanie modernizacji instalacji CO i ciepłej wody

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach przy ul.

  • Polna 21
  • Piwna 5

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15. tel. 85 715-34-41.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 30.08.2012 r. do godz. 10:45.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.