Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie: remontu dachów wraz z wymianą pokrycia papowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

remontu dachów wraz z wymianą pokrycia papowego, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach przy ulicy 11 Listopada 6 i 11 Listopada 8

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł.

tel. 85 715-34-41.

 

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 17.05.2013 r. do godz. 9:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Należność za powyższe ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach opłaci po ukazaniu się ogłoszenia w prasie i wystawieniu faktury VAT.

Nasz NIP:

542-021-22-72

Nr naszego konta w PKO BP S.A.: 40 1020 1332 0000 1502 0026 7435