Przetarg pisemny nieograniczony na przebudowę istniejących wiatrołapów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Kompleksowej realizacji inwestycji budowlanej w zakresie zaprojektowania, uzyskania pozwolenia na przebudowę i wykonania przebudowy istniejących wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 1263/23 przy ul. Osiedlowej 5 i budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 1263/11 w Łapach przy ulicy Osiedlowej 7.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10000,00 zł.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł.

tel. 85 715-34-41.

 

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 17.05.2013 r. do godz. 11:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2013 r. o godz. 11:30 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Należność za powyższe ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach opłaci po ukazaniu się ogłoszenia w prasie i wystawieniu faktury VAT.

Nasz NIP:

542-021-22-72

Nr naszego konta w PKO BP S.A.: 40 1020 1332 0000 1502 0026 7435