Przetarg pisemny nieograniczony na wymianę rynien i rur spustowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi w budynku mieszkalnym należącym do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach przy ul. Sikorskiego 76A

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5000,00 zł.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 50 zł.

tel. 85 715-34-41.

 

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 16.05.2013 r. do godz. 9:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Należność za powyższe ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach opłaci po ukazaniu się ogłoszenia w prasie i wystawieniu faktury VAT.

Nasz NIP:

542-021-22-72

Nr naszego konta w PKO BP S.A.: 40 1020 1332 0000 1502 0026 7435