Przetarg pisemny nieograniczony na: dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

Dostawę fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

tel. 85 715-34-41.

 

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 16.05.2013 r. do godz. 11:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2013 r. o godz. 11:30 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Należność za powyższe ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach opłaci po ukazaniu się ogłoszenia w prasie i wystawieniu faktury VAT.

Nasz NIP: 542-021-22-72