Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Kompleksowej realizacji inwestycji budowlanej w zakresie zaprojektowania, uzyskania pozwolenia na przebudowę i wykonania przebudowy istniejących wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 1263/23 przy ul. Osiedlowej 5 i budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 1263/11 w Łapach przy ulicy Osiedlowej 7.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł.

tel. 85 715-34-41.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 06.06.2013 r. do godz. 9:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2013 r. o godz. 9:30 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Nr naszego konta w Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591