Przetarg pisemny nieograniczony na wymianę stolarki okiennej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach piwnicznych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł.

Nr naszego konta w Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

tel. 85 715-34-41.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 30.07.2013 r. do godz. 10:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.