Przetarg - docieplenie stropów w 11 budynkach mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie: robót budowlanych polegających na dociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją granulatem z wełny mineralnej kamiennej o gęstości usypowej (nasypowej) 30-35 [kg/m3] w 11 budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł.

tel. 85 715-34-41.

Konto: Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 06.03.2014 r. do godz.9:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03..2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.