Przetarg - remont kominów wentylacyjnych i dymowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie:

Remontu kominów wentylacyjnych i dymowych, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sikorskiego 70

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15. Tel. 857152444

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 10.04.2014 r. do godz. 9:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.04.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.