Przetarg - remont kominów wentylacyjnych i dymowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

„Wykonanie remontu kominów wentylacyjnych i dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sikorskiego 70”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. (85) 715-34-41.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 05.05.2014r. do godz. 12:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.05.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.