Przetarg - Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej w trzech budynkach mieszkalnych

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

„Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej w trzech budynkach mieszkalnych”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. (85) 715-34-41.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł.

Opłaty należy wnieść na nr konta: Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 17.07.2014r. do godz. 09:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.