Przetarg - Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji 5 budynków, w celu uzyskania środków finansowych na wykonanie termomodernizacji

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

„Wykonanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji 5 budynków, w celu uzyskania środków finansowych na wykonanie termomodernizacji”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. (85) 715-34-41.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie opłaty za odebranie specyfikacji która wynosi 100 zł.

Opłaty należy wnieść na nr konta: Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 16.07.2015r. do godz. 09:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Ponadto, proszę o przesłanie bezpłatnego egzemplarza Kuriera Porannego w którym zamieszczono ogłoszenie wraz z fakturą vat na adres Spółdzielni oraz udzielenie rabatu uwzględniającego dotychczasową współpracę.

Należność za powyższe ogłoszenie Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach opłaci po ukazaniu się ogłoszenia w prasie i wystawieniu faktury VAT.

Nasz NIP: 542-021-22-72